All Webcams in Kliplev in an Overview

If you know more cameras in Kliplev you can submit them here!
E45 Kliplev - N - E45 Sønderjyske motorvej. Kameraet er opsat ved Motorvejskryds Kliplev, det peger mod nord, dvs. mod Aabenraa / Kolding.

E45 Kliplev - N

Operator: Vejdirektoratet